Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/387/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651: zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek:
  • 176 o pow. 5 523 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącą ulicę Mieszka I,
  • 192 o pow. 1 211 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącą ulicę Wincentego Witosa.
 2. Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są mapy ewidencyjne, określające granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Dnia 25 czerwca 2009r. Powiat Gryfiński i Gmina Gryfino podpisały umowę użyczenia w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórnej, Osiedlowej pomiędzy ul. Mieszka I a ul. W. Witosa w Gryfinie wraz z odwodnieniem. Postanowienia niniejszej umowy dotyczyły następujących nieruchomości drogowych stanowiących ulice powiatowe w Gryfinie:

 • ulica Mieszka I - obr. 5 miasta Gryfino, dz. 176,
 • ulica W. Witosa - obr. 5 miasta Gryfino, dz. 192.

Stosownie do zapisów § 4 ust. 3 powyższej umowy, strony doprowadzą do przekazania - przejęcia działek nr 176 i 192 położonych w obrębie 5 miasta Gryfino.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że przedmiotowa inwestycja została już zrealizowana, celem uregulowania spraw własnościowych powyższych nieruchomości przyjęcie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-05 12:13:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 12:13:53

Strona odwiedzona 949 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.