Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/395/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drog-ami powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany: Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 68 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie oraz przekazanie do realizacji Gminie Trzcińsko-Zdrój, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r., zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój, wynikających z postanowień art. 20 ustawy o drogach publicznych.

§ 2. Powierzenie oraz przekazanie do realizacji zadań następować będzie na podstawie porozumień oraz umów pomiędzy stronami, określających zakres przyjętych zadań, a także zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Koncepcja przekazania kompetencji zarządzania drogami powiatowymi gminie w zakresie ich budowy, przebudowy, remontów, utrzymania czystości, oznakowania, utrzymania zieleni oraz zimowego utrzymania w obrębie miasta i gminy wynika z potrzeby usprawnienia logistyki administrowania, zwiększenia szybkości reakcji na zaistniałe zagrożenia, a także obniżenia kosztów związanych z administracją.

data opublikowania: 2010-11-05 12:28:55
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 12:28:55

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.