Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/405/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 663 094,55 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 2 455,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 455,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 63 780,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 63 780,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 5 300,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 5 300,00 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 385 180,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 680,00 zł
   • rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 383 500,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 1 505 700,00 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 56 700,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 800,00 zł
   • rozdział 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - 1 448 200,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 74 845,77 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 986,57 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 11 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 61 859,20 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 900,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 680,00 zł
   • rozdział 85195- Pozostała działalność - 220,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 96 070,70 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 15 439,70 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 80 631,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 120,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 120,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 526 743,08 zł
   • rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 526 743,08 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 586 155,00 zł
  • dział 600-Transport i łączność - 1 250 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 250 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 060 155,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 060 155,00 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16 000,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 16 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 50 000,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 50 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 198 550,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 350,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 11 450,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 11 450,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5 056 103,22 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 232 258,04 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 232 258,04 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 42 956,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 42 956,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 103 219,03 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 88 219,03 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 3 260 089,46 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 391 286,31 zł
   • rozdział 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - 2 868 803,15 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 474 599,13 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 105 686,57 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 149 752,96 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 219 159,60 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 563 857,86 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 400 000,00 zł
   • rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne - 163 857,86 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 290 611,70 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9 644,70 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 234 792,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 46 175,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 68 512,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 41 512,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 27 000,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł
   • rozdział 90008-Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 20 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 979 163,67 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 2 691 343,68 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 691 343,68 zł
  • dział 630-Turystyka - 3 900,00 zł
   • rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3 900,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 856,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 856,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 126 104,90 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 126 104,90 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 600,00 zł
   • rozdział 75495-Pozostała działalność - 3 600,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 1 224 705,43 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 269 700,05 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 75 202,23 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 879 803,15 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 263 857,86 zł
   • rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne - 163 857,86 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 100 000,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 309 919,00 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 30 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 195 919,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 84 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 39 800,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 39 800,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 183 442,68 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 522,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 37 550,68 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 16 500,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 127 870,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 84 514,12 zł
   • rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 49 487,12 zł
   • rozdział 90095-Pozostała działalność - 35 027,00 zł
  • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 28 900,00 zł
   • rozdział 92116-Biblioteki - 4 000,00 zł
   • rozdział 92195-Pozostała działalność - 24 900,00 zł
  • dział 926-Kultura fizyczna i sport - 18 220,00 zł
   • rozdział -92695-Pozostała działalność - 18 220,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Pismem z Ministerstwa Finansów, znak: ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 56 700,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, § 4270-Zakup usług remontowych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, § 4270-Zakup usług remontowych o 56 700,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o 56 700,00 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z 2004 roku dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w SPZOZ Szpital Rejonowy w Gryfinie.
  2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki o kwotę 11 800,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz wpływy z usług przy Szkole Zawodowej, kwotę zmniejszeń stanowią wpływy z usług przy Internacie.
  3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 117 752,96 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki przeznaczone na zakup energii, remont salki korekcyjnej oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Technikum Zawodowym i w Internacie.
  4. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w związku z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 15 000,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 30 000,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 125 000,00 zł (kwota 100 000,00 zł zwiększa rezerwę ogólną).
  5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 106 000,00 zł. Zwiększa się paragrafy płacowe z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.
  6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 61 859,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "WAVE-Woda-Agua-Viz-Everywhere". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki o 20 000,00 zł (środki na realizację projektu w 2010 r.) oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 41 859,20 zł (środki na realizację projektu w latach 2011 i 2012).
  7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między działem 825-Pomoc społeczna a działem 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34 000,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią wydatki na opłaty pocztowe i pozostałe usługi, doposażenie pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 6 375,00 zł, w związku z otrzymanymi odpłatnościami od wychowanków za mieszkania chronione w Chojnie. Środki przeznacza się na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za koordynację mieszkaniami chronionymi w Chojnie.
  9. Wnioskiem p. o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 9 644,70 zł. Na wysokość zrealizowanych dochodów składają się: wpłaty za wynajem lokalu usamodzielnionej wychowance placówki, wpłaty za dzierżawę placu, wpłata rodzica z tytułu pobytu dzieci w placówce, dofinansowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci w Domu Dziecka na zakup kuchni elektrycznej do placówki w Trzcińsku-Zdroju, odszkodowanie za zniszczone mienie podczas ulewy, opłaty za media wykorzystywane przez wychowanków w mieszkaniach chronionych, nawiązka na rzecz dzieci orzeczona przez sąd rejonowy, jak również nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne po przekroczeniu rocznej podstawy za miesiąc grudzień 2009 r.
  10. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 18 268,00 zł, w związku z darowizną w postaci pieniężnej i uzyskaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia.
  11. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 1 400,00 zł, w związku z wpływem darowizny w postaci pieniężnej.
  12. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 720,00 zł, dokonuje się zmian między paragrafami o 1 522,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o 38 590,00 zł (kwota 720,00 zł z dochodów i 37 870,00 zł z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza), z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, wypłatę świadczeń pośmiertnych oraz nagrody jubileuszowej.
  13. Pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 526 743,08 zł, zmniejsza się plan wydatków z tego tytułu o 84 514,12, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 611 257,20 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność o 191 343,68 zł, dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 856,00 zł, dziale 750-Administracja publiczna o 1 104,90 zł i w dziale 851-Ochrona zdrowia o 163 857,86 zł (środki własne powiatu), zwiększając rezerwę ogólną o 199 148,31 zł, plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 45 014,13 zł i w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o 113 000,00 zł (w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z 2004 roku dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w SPZOZ Szpital Rejonowy w Gryfinie.
  14. Zwiększeniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 13 535,00 zł i Powiatu Gryfińskiego o 443 500,00 zł (dochody zrealizowane ponad plan m.in.:. udziały w podatkach od osób prawnych oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów niezrealizowanych o 457 035,00 zł (głównie ze sprzedaży mienia).
  15. Zmianą działu i rozdziału planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w prawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 38. poz. 207).
  16. Pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Budżetową wniosku w sprawie rozwiązania rezerw celowych w dziale 801-Oświata i wychowanie - 500 000,00 zł, w dziale 851-Ochrona zdrowia - 100 000,00 zł, w dziale 852-Pomoc społeczna - 84 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 90 000,00 zł. Zwiększa się rezerwę ogólną o 43 700,00 zł, plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia o 130 300,00 zł (wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z 2004 roku dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w SPZOZ Szpital Rejonowy w Gryfinie) oraz zmniejsza plan dochodów o 500 000,00 zł (sprzedaż składników majątkowych).
  17. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 62 363,00 zł, jednocześnie podjęto decyzję o pozostawieniu w budżecie powiatu kwoty dotacji wynikającej ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją- kwotę 147 481,00 zł. Środki ogółem w wysokości 209 844,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej wg poniższej tabeli:
   DPSKwota zmniejszenia
   wynikająca ze zmniejszenia
   liczby osób
   objętych dotacją
   Kwota zwiększeniaRazem zmiana w planie wydatków (3-2)
   1234
   Dębce4 809,0025 056,0020 247,00
   Trzcińsko-Zdrój36 870,0023 490,00-13 380,00
   Moryń91 374,0078 300,00-13 074,00
   Nowe Czarnowo14 428,0082 998,0068 570,00
   Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 48 438,00 zł (środki własne powiatu - zwiększają rezerwę ogólną).
  18. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 1 986,57 zł, w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.
  19. Pismem Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Kwoty zmniejszeń stanowią wydatki, które nie będą zrealizowane w 2010 r. (głownie zadania dotowane), kwota zwiększenia 15 000,00 zł przeznaczona jest na Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu, kwota 169 120,00 zł na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia.
 2. Zmian w załączniku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. dokonuje się w związku z całkowitym rozliczeniem zadania w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa.
 3. Zmian w załączniku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe oraz w rozdziale 75075-Poromocja jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy Nr 2010-1-HU1-COM07-00113 2 o dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Projektu: "WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere" w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 5. Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie "Adaptacja pomieszczeń budynku Gminy Gryfino na budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" i zmianą klasyfikacji zadań z RPO.
 6. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie.
 7. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji dla Szkół Publicznych i na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 8. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe oraz w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania w dziale 630-Turystyka, 852-Pomoc społeczna, 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 926-Kultura fizyczna i sport.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-05 13:55:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 13:55:06

Strona odwiedzona 837 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.