Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 8/2006 z dnia 2006-12-19

w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) w związku z art. 67 ust 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; Dz.U. z 1994 r.: Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r.: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz.U. z 1999 r.: Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002 r.: Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz.U. z 2004 r.: Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr 168, poz. 1420, Nr 239, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032) i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z zm.: Dz.U. z 2003 r.: nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; Dz.U. z 2004 r.: Nr 96 poz. 595, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 Dz.U.; z 2005 r.: Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2253; Dz.U. z 2006 r.: Nr 157 poz. 1119), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie

§ 2
 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie SPZZOZ w Gryfinie i SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie.
 2. Treść ogłoszenia stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały i podlega publikacji:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Barbara Rawecka
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-12-22 12:26:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 09:14:47

Strona odwiedzona 1146 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.