Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 13/2006 z dnia 2006-12-22

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) oraz Uchwały Nr II/25/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr II/25./2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Barbara RaweckaUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr II/25/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów w związku Pismem Ministra Finansów ST4-4822-776/2006 z dnia 25 października 2006 r., w którym przyznano dla Powiatu Gryfińskiego kwotę 390.191 zł ze środków rezerwy ogólnej, które to środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.
 2. Zwiększenia planu dochodów w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5-4822-22P/2006. które informuje o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 73.159 zł.
 3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu dokonuje się zwiększenia planu wydatków następujących jednostek oświatowych:
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 14.000 zł
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 104.659 zł,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 4.500 zł
  z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
 4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu zmniejsza się plan dotacji dla szkól niepublicznych w łącznej kwocie 50.000 zł.
 5. Zmian w planie wydatków ZSP Mieszkowice w związku z przedłożonym wnioskiem dyrektora tej placówki o zmianę miedzy działami 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.486 zł
 6. Zwiększenia planu finansowego DPS Dębce o kwotę 14.539 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w dziale opiekuńczo-terapeutycznym,
 7. Zwiększenia planu finansowego DPS Trzcińsko-Zdrój o kwotę 45.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz świadczonych usług, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
 8. Zwiekszenia planu finansowego SOSW w Chojnie na wniosek dyrektora tej jednostki w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu usług (sprzedaż posiłków) o kwotę 11.943 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, niezbędnych do świadczenia usług świadczenia posiłków.
 9. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia funkcjonowania jednostki do końca roku 2006. Biorąc pod uwagę wysokość środków jaką planuje się przekazać na rachunek budżetowy jednostki oraz środki potrzebne na uregulowanie zobowiązań i zabezpieczenie wynagrodzeń na koniec grudnia zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-12-29 13:19:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-29 13:19:37

Strona odwiedzona 1009 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.