Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 16/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie § 20 uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 81.014 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 70.259 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 8.164 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 62.095 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -10.755 zł
   • rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.755 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 81.014 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 70.259 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły specjalne - 7.745 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 18.000 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 8.164 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 36.350 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -10.755 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3.255 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 7.500 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowki
Członek Zarządu Powiatu - Barbara RaweckaUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. 1) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmianę w planie wydatków budżetowych między rozdziałem 80123 - Licea profilowane (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 - Licea ogólnokształcące (zwiększenie ) na kwotę 1.386 zł
 2. 2) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o zmianę w planie wydatków budżetowych miedzy rozdziałem 80123 - Licea ogólnokształcące (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 - Licea ogólnokształcące (zwiększenie) o kwotę 6.778 zł,
 3. 3) Koniecznością zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych. W związku z pismem znak:EK.3011/71/06 Uchwałą Nr 1/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07 grudnia 2006 r. dokonano zwiększeń planów wydatków na ww.cel klasyfikując plany wydatków w głównych działach jednostek. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek klasyfikując wydatki na dokształcanie odpowiednio w rozdziałach 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 62.095 zł oraz 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.755 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 13:43:07
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 13:43:07

Strona odwiedzona 885 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.