Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

8 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 21/2006 z dnia 2007-01-11

w sprawie powołania wspólnej komisji do przeprowadzenia spisu z natury wyposażenia i środków trwałych oraz zastawienia i pomiaru powierzchni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; Dz.U. z 1994 r.: Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r.: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz.U. z 1999 r.: Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002 r.: Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz.U. z 2004 r.: Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr 168, poz. 1420, Nr 239, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032) w związku z uchwałą nr XXXIX/524/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 października 2006 r. w sprawie zaopiniowania koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się wspólną komisję do przeprowadzenia spisu z natury wyposażenia i środków trwałych oraz zastawienia i pomiaru powierzchni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w następującym składzie:

 1. Przewodniczący
  • Jarosław Witeńko - Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 2. Członkowie:
  • Rafał Wołosiak - Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
  • Elzbieta Koc-Grzesik - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
  • Stojan Diakowski - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
  • Marzenna Szurko - SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,
  • Krzysztof Szydło - SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
§ 2

Spisu z natury wyposażenia i środków trwałych oraz zastawienia i pomiaru powierzchni dokonuje się w celu przygotowania specyfikacji na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na dzierżawę majątku trwałego ruchomego i nieruchomego będącego majątkiem własnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu Powiatu
 2. Jerzy Miler - Członek Zarządu Powiatu
 3. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu
 4. Maciej Racinowski - Członek Zarządu Powiatu


UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie za priorytet uznała kontynuację działań restrukturyzacyjnych wynikających z Programu Restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wprowadzonego mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U,. Nr 78, poz. 684).

Zarząd Powiatu realizując koncepcję przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą nr XXXIX/524/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zaopiniowania koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przygotowuje proces przeprowadzenia przetargu ograniczonego na dzierżawę majątku trwałego ruchomego i nieruchomego będącego majątkiem własnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Podmiot, który wygra przetarg na dzierżawę przejmie cesją kontrakt Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

data opublikowania: 2007-01-17 13:36:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17 13:36:36

Strona odwiedzona 875 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.