Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 24/2007 z dnia 2007-01-19

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w następujących kwotach:

 1. Dochody budżetu Powiatu - 51.226.905 zł załącznik nr 1,3-22,
 2. Wydatki budżetu Powiatu - 52.686.905 zł załącznik nr 2, 3-22.
§ 2
 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozmów telefonicznych dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w pkt 1 w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na :
  1. 4 dzień miesiąca - w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 według pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonawców.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-29 10:31:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 10:31:57

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.