Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

10 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 42/2007 z dnia 2007-01-22

w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006r. Nr 102, poz. 1055) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Janinę Niwę - Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie do podpisywania dyspozycji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych.

§ 2

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Traci moc uchwała nr 652/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.11.2005r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

W związku z wyborem nowych organów powiatu dotychczasowe upoważnienie udzielone przez poprzednie organy utraciło moc. Udzielenie nowego upoważnienia ma na celu umożliwienie Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Pani Janinie Niwie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych.

data opublikowania: 2007-01-29 11:38:26
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 11:38:26

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.