Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

13 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 47/2007 z dnia 2007-02-01

w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo na trasie projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej K31

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego przebiegu drogi krajowej K31 z następującymi uwagami:

 1. proponuje się uzupełnić § 31 przez dopisanie i sprecyzowanie terminu zawartego w treści planu: "paliwa najmniej uciążliwe dla środowiska" lub zastąpić np. zapisem o treści: zakaz stosowania pieców na paliwo stałe; w przypadku braku korekty zapis istniejący pozostanie martwy,
 2. proponuje się doprecyzować § 21 poprzez określenie czy dopuszcza się lub nie dopuszcza zaopatrzenia w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz płynny,
 3. dla terenów oznaczonych symbolem MN należy rozważyć możliwość dopuszczenia lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych na granicy działki,
 4. dla terenów oznaczonych symbolami MN gdzie przeznaczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, należy określić "przepisy odrębne", dopuszczające lokalizację usług jako funkcję uzupełniającą. Ponieważ zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, stąd zapis "dopuszcza się lokalizację usług …." jest zbędny, chyba, że dotyczy innych uregulowań prawnych,
 5. dla terenów oznaczonych symbolami MN,U gdzie przeznaczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, proponuje się określić charakter działalności usługowej w planowanych obiektach, w odniesieniu do jej uciążliwości dla terenów sąsiadujących,
 6. w Rozdziale 5 - Ochrona środowiska przyrodniczego, proponuje się dopisać:
  • obowiązek ochrony zadrzewienia poprzez zachowanie maksymalnej ostrożności przy wszelkich pracach ziemnych prowadzonych w pobliżu brył korzeniowych,
  • wycinkę istniejącego drzewostanu uwarunkowaną koniecznością prowadzenia prac budowlanych po uzyskaniu właściwej zgody na podstawie przepisów odrębnych.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski

data opublikowania: 2007-02-14 10:26:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 10:26:08

Strona odwiedzona 997 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.