Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 51/2007 z dnia 2007-02-08

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz Uchwały Nr IV/50/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr IV/50./2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr IV/50/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

  Uchwała dotyczyła:
 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 218.457 zł w związku z podpisaną umowa dotacji Nr 70/06/MN-PO/D oraz trójstronnym porozumieniem z dnia 10.10.2006 r. w sprawie dofinansowania i wykonania zadania pn. "Badanie wód Odry i jej dopływów oraz zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Gryfińskim" zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (strona dotująca), Powiatem Gryfińskim (strona dotowana) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie (wykonawca badań i pomiarów). Na badanie jakości wody przeznacza się kwotę 125.135 zł, natomiast na ocenę jakości powietrza kwotę 93.322 zł. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci informacji o aktualnym stanie jakości powietrza i wody w Powiecie Gryfińskim.
 2. Zwiększenia planu dochodów w związku z przekazaną przez PKO BP CRB Biuro w Szczecinie darowizną dla Domu Dziecka w Binowie w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przez placówkę.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-02-14 10:31:45
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 10:31:45

Strona odwiedzona 843 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.