Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 53/2007 z dnia 2007-02-08

w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania własnego powiatu z zakresu edukacji publicznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113; poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 71-73 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Zespół do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania własnego powiatu z zakresu edukacji publicznej.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  • Jerzy Miler - przewodniczący zespołu,
  • Marek Hipsz - członek zespołu,
  • Małgorzata Król - członek zespołu,
  • Elżbieta Lorenowicz-Bień - członek zespołu.
§ 2.

Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego został powołany.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Starosta Gryfiński pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z propozycją przekazania zadania własnego:

 • prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82, tj. szkoły podstawowej i gimnazjum w Gryfinie;
 • prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 26.

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) "zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych … należy do zadań własnych powiatu". W przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego należy zawrzeć stosowne porozumienia.

Powołanie Zespołu do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino ma na celu szczegółowe rozważenie wszystkich aspektów ewentualnej zmiany dotychczasowej sieci szkół na terenie powiatu oraz ustalenie procedury ewentualnego przejęcia publicznych szkół prowadzonych aktualnie przez Powiat Gryfiński.

Pismem z dnia 19 stycznia 2007 r. Dyrektor ZSP Nr 1 w Gryfinie zgłosił Panią Małgorzatę Król, jako przedstawiciela Rady Pedagogicznej ZSP Nr 1 w Gryfinie, do pracy w zespole. W skład Zespołu wchodzą osoby, które zawodowo zajmują się pracą i zarządzaniem w oświacie oraz radny Rady Powiatu w Gryfinie.

Podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

data opublikowania: 2007-02-14 10:31:45
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 10:31:45

Strona odwiedzona 993 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.