Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 55/2007 z dnia 2007-02-12

zmieniająca uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W załącznikach do uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą naprawiają omyłkę pisarską występującą w uchwale Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2007 r. Załączniki z jednostkowymi planami finansowymi, po wprowadzeniu poniższych zmian, zachowują zgodność z prawidłowym zbiorczym planem dochodów i wydatków, stanowiącymi odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie.

W załącznikach wprowadza się następujące poprawki:

 1. W załączniku Nr 3 w planie wydatków:
  • dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85178 winien posiadać tytuł "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zamiast "85178 - Pozostała działalność", w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamiast rozdziału 92195 - Pozostała działalność winien być rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
 2. W załączniku Nr 5 w planie dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
  • zamiast § 0920 winien być § 0970 - Wpływy z różnych dochodów;
 3. W załączniku Nr 7 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność:
  • w § 4427 - Podróże służbowe zagraniczne zamiast kwoty 19.231 zł winna być kwota 19.232 zł , a w § 4437 - Pozostałe opłaty i składki winna być kwota 4.180 zł zamiast 4.181 zł,
 4. W załączniku Nr 10 w planie dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • zamiast § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 1.000 zł, winien być § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-02-26 09:21:24
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26 09:21:24

Strona odwiedzona 865 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.