Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 56/2007 z dnia 2007-02-12

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116.790,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750 - Administracja publiczna - 116.790,60zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 87.592,95 zł
  (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 29.197,65 zł
  (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 116.790,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758- Różne rozliczenia - 116.790,60 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe -116.790,60 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

W związku z podpisanym aneksem nr 2/24/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. do Umowy nr Z/2.32/I/1.5/351/05/U/22/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.32/I/1.5/351/05 "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" , w którym został przesunięty termin realizacji projektu z 20 listopada 2006 na dzień 28 .02.2007 r. oraz niemożliwością wprowadzenia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania (wymagana uchwała Rady Powiatu w Gryfinie), koniecznym staje się zabezpieczenie środków na zakończenie ww.projektu w planie finansowym na rok 2007.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 116.790,60 zł z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Gryfińskiego (w tym o wkład własny w wysokości 29.197,65 zł).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-02-26 09:23:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26 09:23:48

Strona odwiedzona 919 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.