Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 54/2007 z dnia 2007-02-12

w sprawie udzielenia Pani Natalii Sikora - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego będącego wnioskodawcą w programie PFRON pn. "Edukacja".

Na podstawie art. 48. ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Natalii Sikora; Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie, do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja" oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących realizacji i rozliczania programu "Edukacja".

§ 2

Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 udziela się na czas trwania programu, tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2007 r.


Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE
 1. Do dnia 15 lutego 2007 r. należy złożyć do PFRON wniosek o dofinansowanie projektów w ramach programu PFRON pn. "Edukacja":
  • "Tradycyjne, ale dobre nauczanie, multimedia i ergonomia pracy - warunkami niezbędnymi w procesie nauczania dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży",
  • "Ośrodek jak drugi dom - wyposażenie infrastruktury socjalno-bytowej Ośrodka (pokoi mieszkalnych wychowanków i świetlic)" w związku z powyższym istnieje konieczność upełnomocnienia Panią Natalię Sikora do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w w/w programie jak również upoważnienia do składania oświadczeń woli i rozliczania w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących realizacji programu "Edukacja".
  • Łączny koszt w/w projektów wynosi 146.304,40 zł. w tym wnioskowana kwota dofinansowania z PFRON - 136.000,00 zł., wkład własny Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie wynosi 10.304,40 zł.
 2. W związku z powyższym istnieje konieczność upełnomocnienia Panią Natalię Sikora do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w w/w programie jak również upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących realizacji programu "Edukacja".

data opublikowania: 2007-02-26 09:23:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26 09:23:48

Strona odwiedzona 830 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.