Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 59/2007 z dnia 2007-02-21

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 zgodnie z załącznikami Nr 2- Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 4.

Kwoty zmian w planie dochodów i wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 5.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wydatki mające charakter jednorazowy, wprowadzone do harmonogramu będą zwiększały tylko jedną daną transzę miesięczną.

§ 6.

Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

W związku z art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych przedkłada się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, obejmujący prognozowane dochody jednostek w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, opracowany na podstawie projektów indywidualnych harmonogramów przedłożonych przez jednostki organizacyjne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-02-26 09:45:07
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26 09:45:07

Strona odwiedzona 1028 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.