Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 64/2007 z dnia 2007-03-05

w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu tj. dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz podpisywania dokumentów finansowych związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Izabelę Świderek - Skarbnika Powiatu Gryfińskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu tj. podpisywania dyspozycji środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz podpisywania dokumentów finansowych związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 2

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia, zakończenia likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie lub ustania stosunku pracy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Udzielenie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz podpisywania dokumentów finansowych związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Skarbnikowi Powiatu Gryfińskiego ma na celu umożliwienie kontynuacji bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

data opublikowania: 2007-03-08 10:17:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 10:17:58

Strona odwiedzona 886 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.