Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 66/2007 z dnia 2007-03-12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32, ust. 2 , pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z § 3, pkt 4, lit c, d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. Nr 61, poz. 433) oraz Uchwały Nr XXXIX/518/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w pkt 2, poz. 2.4. i kolumnie 3 wyrażenie "od 1.09.2007" zmienia się na określenie "od roku szkolnego 2008/2009"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmianę w załączniku nr 1 do w/w uchwały polegającą na zmiana terminu wykonania działania pn. "Połączenie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie" (część tabelaryczna poz. 2.4.) z daty 1.09.2007 r. na termin - "od roku szkolnego 2008/2009"

data opublikowania: 2007-03-14 08:57:46
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 08:57:46

Strona odwiedzona 833 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.