Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 74/2007 z dnia 2007-03-20

w sprawie upoważnienia radcy prawnego oraz inspektora ds. zamówień publicznych do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap"

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387; Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Stojana Diakowskiego - Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do czynności określonych w § 2.

§ 2

Upoważnienie dotyczy niżej określonych czynności:

 • wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 87, poz. 603) tj. potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski


UZASADNIENIE

W związku z odwołaniem złożonym przez firmę WPUH PROGRES ul. Szczecińska 1, 74-100 Chojna, oraz w związku z koniecznością przekazania kserokopii dokumentacji przetargowej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych upoważnia się Sekretarza Komisji Przetargowej do czynności wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 87, poz. 603) tj. potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

data opublikowania: 2007-04-06 14:23:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 14:23:29

Strona odwiedzona 875 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.