Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 79/2007 z dnia 2007-03-20

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz Uchwały Nr V/74/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr V/74/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski


UZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr V/74/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 464.927,60 zł w związku z realizacją projektów stypendialnych w roku 2007:
  1. pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 386.507,60 zł,
  2. pn. "Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 78.420,00 zł.
 2. Zmian w planie wydatków budżetowych w związku z wystawionymi polisami komunikacyjnymi dotyczącymi samochodów Ford Transit, będących w użytkowaniu właściwych jednostek organizacyjnych powiatu oraz doubezpieczeniem do polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Powiatowym Urzędzie Pracy.

W związku z tym, że raty za polisy ubezpieczeniowe płacone są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zasadnym stało się zmniejszenie planów finansowych ubezpieczonych jednostek, zwiększając tym samym plan finansowy Starostwa (powyższe dotyczy płatności za I kwartał 2007 w wysokości 7.302 zł - za polisy komunikacyjne i kwota 100 zł jako doubezpieczenie do polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Powiatowego Urzędu Pracy)


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-06 14:26:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 14:26:56

Strona odwiedzona 941 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.