Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

23 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 87/2007 z dnia 2007-03-30

zmieniająca uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W załącznikach do uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej uchwałą 55/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2007 r. , wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski


UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą naprawiają omyłkę pisarską występującą w uchwale Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2007 r., polegającą na zachowaniu zgodności w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w paragrafie dotyczącym wydatków majątkowych. W uchwale budżetowej w grupie wydatków majątkowych w ww. dziale istnieje kwota 298.380 zł. Jednak złożony projekt planu finansowego przez jednostkę w paragrafie majątkowym uwzględniał kwotę 300.000 zł. Niniejsza uchwałą zmienia się wartość paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 298.380 zł, zwiększając tym samym § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 405.120 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-06 15:06:15
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 15:06:15

Strona odwiedzona 831 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.