Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

23 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 91/2007 z dnia 2007-03-30

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w roku 2006

Na podstawie art. 32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Nie przyjmuje się sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w roku 2006, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego (art. 4, ust. 1, pkt 7 ww. ustawy) do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przedłożył do informacji Zarządu Powiatu w Gryfinie sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów, gdyż Radzie Społecznej nie był przedłożony do zaopiniowania plan finansowy na rok 2006.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-06 15:10:04
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 15:10:04

Strona odwiedzona 919 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.