Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 104/2007 z dnia 2007-04-12

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie,
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
§ 2

Ogłoszenie o konkursach, o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu wojewódzkim i o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu
 2. Jerzy Miler - Członek Zarządu
 3. Jan Podleśny - Członek Zarządu
 4. Maciej Racinowski - Członek Zarządu
 5. Marek Hipsz - Członek Zarządu


UZASADNIENIE

Art. 36a ustawy o systemie oświaty określa sposób wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, a także okres powierzenia funkcji dyrektora. Dyrektorom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie powierzono funkcję dyrektora na czas od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w/w jednostek.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-16 11:23:55
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-16 11:23:55

Strona odwiedzona 850 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.