Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 105/2007 z dnia 2007-04-12

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu wojewódzkim i o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu
 2. Jerzy Miler - Członek Zarządu
 3. Jan Podleśny - Członek Zarządu
 4. Maciej Racinowski - Członek Zarządu


UZASADNIENIE

Art. 36a ustawy o systemie oświaty określa sposób wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, a także okres powierzenia funkcji dyrektora. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie powierzono pełnienie obowiązków dyrektora na czas od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoły.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-16 11:23:55
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-16 11:23:55

Strona odwiedzona 848 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.