Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

25 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 109/2007 z dnia 2007-04-18

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) oraz Uchwały Nr VI/…/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 05 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr VI /84/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr VI/……./2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. znak: ST4-4820/105/2007/337 o ostatecznych kwotach rocznej kwoty subwencji ogólnej na rok 20007. W stosunku do wstępnych kwot zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji o kwotę 266.059 zł. Pozostałe części subwencji pozostają bez zmian. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków jednostek oświatowych zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, znak: EK.ELB.3011-7/2007)
 2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. znak: ST4-4820/105/2007/337 o ostatecznych kwotach udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rok 2007 kwota ta uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej o 92.628 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.628 zł.
 3. Zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia ostatecznych kwot środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ostateczna kwota uległa zwiększeniu w stosunku do wstępnej o kwotę 18 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 6.823,86 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU SA za szkody spowodowane wichurą. Środki te przeznacza się na remont dachu.
 5. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 2.500 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu udostępnienia pomieszczeń użytkowych znajdujących się w internacie z przeznaczeniem na działalność poboru w celu zorganizowania obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Zwiększa się tym samym plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w internacie.
 6. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 174,82 zł przeznaczonych na realizację programu Leonardo Da Vinci, jako kontynuacja z roku 2006. Środki te nie zostały ujęte w planie środków, które nie wygasły z upływem roku 2006, w związku z tym zwiększyły plan finansowy na rok 2007.
 7. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 14.280,20 zł przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos", w związku z przeniesieniem jednego wychowanka z ww.placówki do Domu Dziecka w Binowie. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków Domu Dziecka w Binowie o kwotę 14.280,20zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-20 09:33:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:33:54

Strona odwiedzona 887 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.