Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

27 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 117/2007 z dnia 2007-04-27

w sprawie: przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na postawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić kontrolę okresową i ocenę działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w zakresie:

 1. realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
 2. prawidłowości gospodarowania mieniem,
 3. gospodarki finansowej, w tym realizacji uchwał związanych z restrukturyzacją szpitala,
 4. stosowania Prawa zamówień publicznych.
§ 2

Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 07.05.2007 do 31.05.2007 r.

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli i oceny działalności SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie powołuje się Zespół działający na podstawie upoważnień, w następującym składzie:

 1. Edyta Szturo - Przewodnicząca - w zakresie określonym w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały
 2. Jarosław Witeńko - członek - w zakresie określonym w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
 3. Lucyna Zawierucha - członek - w zakresie określonych w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 4. Irena Lewandowska - członek- w zakresie określonym w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały,
 5. Stojan Diakowski - członek - w zakresie określonym w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały.
§ 4

Wyniki kontroli i oceny działalności SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej w tym realizacji uchwał związanych z restrukturyzacją szpitala oraz stosowania Prawa zamówień publicznych.

data opublikowania: 2007-04-30 12:35:00
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 12:35:00

Strona odwiedzona 850 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.