Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 121/2007 z dnia 2007-05-08

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na II kwartał 2007 rok dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.

Na podstawie art.32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 1, art.60 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U Nr 14, poz. 89), uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007r.oraz uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2006r w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z § 6 ust1, pkt 6 uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na II kwartał 2007 roku dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - kwotę 257.000,00 zł na prowadzenie bieżącej działalności w całości przeznaczoną na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniami zawartymi z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie.

§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 lipca 2007 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji o której mowa w § 1.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu, a Likwidatorem SPZZOZ w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Gryfińskiego przyznano na rok 2007 dotację podmiotową w kwocie 3.000.000 zł dla likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie . ( Uchwała Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 roku)

Kwota 257.000,00 zł dotacji określona w § 1 uchwały przeznaczona jest na na spłatę w II kwartale 2007 roku zobowiązań wynikających z zawartych porozumień z wierzycielami:

 • Spółką "Ryfarm",
 • Spółką "Projekty Kapitałowe",
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie.

Spłata zobowiązań w terminie pozwoli na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów związanych z naliczaniem odsetek, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione i celowe

data opublikowania: 2007-05-09 10:00:50
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:00:50

Strona odwiedzona 950 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.