Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 119/2007 z dnia 2007-05-08

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Durma Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 oraz Nr 23, poz. 136) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Arkadiusza Durma Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie:

 1. opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planu finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzanie informacji o drogach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
§ 2

Utrata mocy upoważnienia następuje w wyniku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe, zmiany lub wygaśnięcia podstawy prawnej jego wydania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami Panu Arkadiuszowi Durma.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem Wydziału Zarządzania Drogami, zaistniała konieczność udzielenia upoważnienia Zarządu Powiatu Panu Arkadiuszowi Durma Naczelnikowi ww Wydziału do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych

data opublikowania: 2007-05-09 10:02:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:02:49

Strona odwiedzona 779 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.