Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 129/2007 z dnia 2007-05-17

w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: z 2002 r.:Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558; Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz. 1688, Dz.U. Nr 214, poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz.U. Nr102 poz.1055) w związku z art. 67 ust 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z zm.: z 2003 r.: Dz.U. nr 60 poz. 535, Dz.U. Nr 124 poz. 152, Dz.U. Nr. 139 poz. 1324, Dz.U. Nr 229 poz. 2276; z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 595, Dz.U. Nr 145 poz. 1535, Dz.U. Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 213 poz. 2155; z 2005 r.: Dz.U. Nr 10 poz. 66, Dz.U. Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; z 2006 r. Dz.U. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dokumentację z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta z Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej "BUR" Sp. z o.o. w Szczecinie.

§ 2

Dokumentacja, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Po przeprowadzonym konkursie na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim, Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął w dniu 6 lutego 2007 r. uchwałę nr 49/2007 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2006 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch członków zarządu do podpisania umowy.

Na mocy tej uchwały dokonano wyboru do przeprowadzenia badań przez Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o. w Szczecinie. Umowa pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Kancelarią została podpisana w dniu 19 lutego 2007 r. Badanie bilansu przeprowadzono w miesiącach luty i marzec 2007 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-05-21 14:53:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-21 14:53:54

Strona odwiedzona 887 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.