Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 133/2007 z dnia 2007-05-17

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek:

 • 421 o pow. 1 302 m2,
 • 422 o pow. 5 999 m2,
 • 423 o pow. 1 011 m2,

w wysokości 1 655 000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowa dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczona numerami działek 421, 422 i 423, położona w obrębie ewidencyjnym Banie 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 53438/1 stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, konieczne jest zatem określenie wysokości ceny wywoławczej. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego w lutym 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Soroczyńską kształtuje się następująco:

 • dz. 421 - 134 000,00 zł,
 • dz. 422 - 46 790,00 zł,
 • dz. 423 - 10 920,00 zł.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 67 ust. 2 daje możliwość ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w pierwszym przetargu w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Jest zatem możliwość ustalenia tejże ceny na poziomie równym wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego albo na poziomie wyższym.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę towarów używanych, tj. budynków i budowli lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym, ustalonej ceny wywoławczej nie należy powiększać o podatek VAT, bowiem zwolnienie, o którym mowa wyżej rozciąga się również na grunt, na którym budynek jest położony.

data opublikowania: 2007-05-21 15:07:39
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-21 15:07:39

Strona odwiedzona 892 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.