Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

30 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 139/2007 z dnia 2007-05-21

w sprawie zmiany uchwały Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, . Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz Uchwały Nr V/64/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

W harmonogramie prac przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej likwidowanej jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dodaje się pozycję 14 w brzmieniu:

Lp. Nazwa aktywów (pasywów), określenie prac (czynności) lub dokumentu finansowo -księgowego Termin Dodatkowe wskazania
1 2 3 4
14 Uwierzytelniona kserokopia "Tabeli amortyzacyjnej" środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za ostatni okres obrachunkowy 30 czerwca 2007 r.
 1. § 8, ust. 2 Rozporządzenia Min.Fin. w sp. szczególnych zasad rachunkowości
 2. Wartość dotychczasowego umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowane stawki amortyzacyjne.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz Likwidatorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Wprowadzenie do harmonogramu przejęcia dokumentacji uwierzytelnionej kserokopii tabeli amortyzacyjnej za ostatni okres rozliczeniowy. Zapewni to poprawna wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejmowanych aktywów (art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz § 8, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych).

data opublikowania: 2007-05-22 13:24:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-22 13:24:58

Strona odwiedzona 908 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.