Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 143/2007 z dnia 2007-05-28

w sprawie zmiany uchwały nr 117/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na postawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 117/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie: " Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 07 maja 2007 do 8 czerwca 2007 r.".

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 • Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 • Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 • Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
 • Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego jest przeprowadzana kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej w tym realizacji uchwał związanych z restrukturyzacją szpitala oraz stosowania Prawa zamówień publicznych. Ze względu na złożoność tematyki kontroli i długi okres objęty kontrolą zachodzi potrzeba wydłużenia terminu przeprowadzanej kontroli.

data opublikowania: 2007-05-30 10:52:45
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-30 10:52:45

Strona odwiedzona 816 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.