Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 144/2007 z dnia 2007-05-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwała Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 • Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 • Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 • Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
 • Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie prognozowanych dochodów budżetu powiatu oraz wielkości wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 134/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007. w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
 2. Uchwałą Nr 137/2007/ Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007 w kwocie 131.035,22 zł - w związku z relokacją Domu Dziecka w Binowie oraz związanymi z tym ustaleniami Zarządu Powiatu dotyczącymi przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w osiągnięciu standardów - 130.000 zł, oraz wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zmianę w planie wydatków budżetowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.035,22 zł (zwiększenie wydatków) oraz zmianę w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1.035,22 zł (zmniejszenie wydatków). Zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcabach w Berlinie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, który wnosi o zmniejszenie transzy listopadowej o 30.000 zł i grudniowej o 30.000 zł, a zwiększenie transzy w miesiącu maju 2007r. o 60.000 zł - na zapłatę bieżących zobowiązań oraz na odpis podstawowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, który wnosi o zwiększenie transzy w m-cu maju, oraz zmianę kwot pozostałych transz miesięcznych w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-05-30 11:09:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-30 11:09:56

Strona odwiedzona 817 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.