Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

32 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 146/2007 z dnia 2007-06-04

w sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w 2007 roku, działających na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z uchwałą Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom, Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wysokość miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, ustalana jest w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych w budżecie dla danego typu i rodzaju szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Gryfiński, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, i wynosi w przeliczeniu:
  1. na jednego ucznia liceum uzupełniającego lub liceum ogólnokształcącego - dla dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej lub gimnazjum kształcących w systemie stacjonarnym lub zaocznym - 94,63 zł
  2. na jednego słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych kształcących w systemie stacjonarnym lub zaocznym - 62,22 zł.
 2. Ustala się kwoty dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2007 w wysokości 488.224,08 zł, z tego:
  1. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. - 112.667,88 zł
  2. Szczecińskie Collegium Informatyczne - 151.665,84 zł
  3. Ośrodek Kształcenia "Edukator" s.c.- 214.930,68 zł
  4. Policealna Szkoła Kosmetyczna Barbara Miedziak - 8.959, 68 zł
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Podstawą do wyliczenia stawki dotacji na jednego ucznia jest art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz uchwała Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom.

Wysokość dotacji na jednego ucznia w szkołach dla dorosłych, posiadających i nieposiadających uprawnienia szkoły publicznej została określona:

 • w § 1 ust. 1 pkt 1 - na podstawie kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju ustalonej w budżecie Powiatu,
 • w § 1 ust. 1 pkt 2 - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Powiat Stargardzki.

data opublikowania: 2007-06-05 11:03:07
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 11:03:07

Strona odwiedzona 827 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.