Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

32 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 147/2007 z dnia 2007-06-04

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej do składania oświadczeń woli

Na podstawie art.33 i art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie - działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 2

Upoważnia się Panią Mariannę Kołodziejską-Nowicką do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją umowy nr 2/OI/0-16/2006 zawartej w dniu 8 maja 2006 r. w Szczecinie pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Zarządem Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 803/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.07.2006 r.

§ 4

Upoważnienie, o którym mowa w § 2, udziela się na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2007r. Wygasa ono z datą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 kwietnia 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek HipszUZASADNIENIE
 1. Dnia 31 marca 2007 r. przestało obowiązywać upoważnienie nr 803/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.07.2006 r., upoważniającą byłą Dyrektor PCPR -Panią Urszulę Kwietniewska-Łacny do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego,
 2. Od dnia 02.04.2007 r. nowym Dyrektorem PCPR w Gryfinie została Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka,
 3. W związku z powyższym istnieje konieczność upoważnienia Pnią Mariannę do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących realizacji w/w umowy.

data opublikowania: 2007-06-05 11:03:07
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 11:03:07

Strona odwiedzona 815 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.