Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

33 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 148/2007 z dnia 2007-06-12

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) oraz Uchwały Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w kwocie 17.111,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiana wynika z faktu, iż od dnia 5 kwietnia 2007r. obowiązuje nowy koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" i wynosi 1.521,93 zł miesięcznie na każde dziecko - Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 marca 2007 r. Różnica pomiędzy planem wydatków wyliczonym na podstawie poprzedniego kosztu utrzymania a obecnym kosztem, wynosi 17.111,00 zł.
 2. Zwiększa plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - powiatowe jednostki organizacyjne" ze środków PFOŚiGW dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w kwocie 9.000,00 zł - temat zadania "Doposażenie pracowni do realizacji zajęć w Liceum Profilowanym - kształtowanie środowiska".
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w kwocie 2.150,00 zł - temat zadania "Przyjaciel przyrody".
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w kwocie 5.000,00 zł - temat zadania "Przyroda z rowerem - szlakiem atrakcji przyrodniczych chojeńskiego regionu".
  • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w kwocie 1.700,00 zł - temat zadania "Wycieczka do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach".
  • Domu Dziecka wTrzcińsku Zdrój w kwocie 3.000,00 zł - temat zadania "Z ekologią za Pan Brat".
 3. Zmiana w planie dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 4. Zmiana planu dochodów oraz wydatków o kwotę 0,68 zł zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego związane są z zakończeniem realizacji zadania i jego rozliczeniem na podstawie Umowy Dotacji Nr 70/06/MN-PO/D z dnia 31.10.2006 r.
 5. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 431.150,00 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 6. Zmiana planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 30.000 zł wynika z przejęcia zadań zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
 7. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 44.475,00 zł, z tego 40.475,00 zł w związku z powstaniem obowiązku wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4.000,00 zł na realizację programu "Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych".
 8. Zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego Gryfinie o kwotę 356.675,00 zł, z tego 246.675,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej i 110 000,00 zł na wydatki związane z przejęciem zadań Powiatowego Zarządu Dróg (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - 60.000,00 zł oraz Wydział Organizacji i Informacji - 50.000,00 zł).
 9. Zmiana planu wydatków o kwotę 30.000 zł związana z relokacją Domu Dziecka w Binowie zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu (zmniejszenie wydatków), z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego na remont tarasu.
 10. Zwiększenie planu wydatków o 30.000zł z przeznaczeniem na dotację dla warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych - 5% udział własny we współfinansowaniu kosztów działalności.
 11. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału Zarządzania Drogami o 1.463.804,29 zł związane jest z przejęciem zadań zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-14 08:18:20
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-14 08:18:20

Strona odwiedzona 919 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.