Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

33 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 150/2007 z dnia 2007-06-12

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz. U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1.943,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.943,00 zł
  • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.943,00zł
§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.943,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.943,00 zł
  • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.943,00zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 195/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, zgodnie z którym zwiększona została dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.943,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź.zm.) tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-14 09:33:37
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-14 09:33:37

Strona odwiedzona 878 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.