Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

33 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 152/2007 z dnia 2007-06-12

w sprawie określenia zasad zawierania porozumień i spłaty zobowiązań wobec byłych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U Nr 14, poz. 89),oraz uchwały Nr III/34/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie upoważnienia Zarządu powiatu do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień z wierzycielami będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Byli pracownicy SPZZOZ w Gryfinie będący wierzycielami likwidowanego Zakładu, którzy zrezygnują z 50% należnych im odsetek otrzymają swoje należności w terminie 14 dni od podpisania porozumienia będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie, o którym mowa w § 1 podpisują:

 1. wierzyciel lub jego pełnomocnik,
 2. w imieniu dłużnika Likwidator SPZZOZ,
 3. w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie jego Przewodniczący oraz Członek Zarządu.
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Likwidatorowi SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Większość byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie (341osób) w 2004 roku podpisało porozumienie z Dłużnikiem i odzyskało swoje należności. W roku 2005 kolejne 123 osoby otrzymały zaległe świadczenia.

W roku 2006 z powodu braku środków nie podpisano z byłymi pracownikami ani jednego porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań.

Określenia nowych warunków spłaty zobowiązań wobec byłych pracowników pozwoli na zmniejszenie zadłużenia, a krótkie terminy spłaty mobilizują wierzycieli do podpisywania porozumień.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-14 09:45:13
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-14 09:45:13

Strona odwiedzona 994 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.