Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 159/2007 z dnia 2007-06-18

w sprawie przekazania inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami). Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się odpłatnie przekazać zakończoną inwestycję, polegającą na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28:

 1. Intermed Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie w udziale do 49,17%, co odpowiada kwocie 70465,27zł,
 2. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w udziale do 50,83%, co odpowiada kwocie 72844,21zł.
§ 2

Przekazanie inwestycji, o której mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do obciążenia Intermed sp. z o.o. w Nowogardzie oraz SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie kosztami inwestycji, w wysokości o której mowa w § 1.

Członkowie Zarządu biorący udział w podjęciu uchwały:

 1. Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu
 2. Jerzy Miler - Członek Zarządu
 3. Marek Hipsz - Członek Zarządu
 4. Jan Podleśny - Członek Zarządu
 5. Maciej Racinowski - Członek Zarządu


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego inwestycji polegającej modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28, której inwestorem był Powiat Gryfiński, zrealizowanej ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nieodzowne jest rozliczenie nakładów poniesionych na powyższą modernizację.

Ponieważ węzeł obsługuje następujące nieruchomości:

 • zabudowaną budynkiem Szpitala Powiatowego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, stanowiącą własność Szpitala,
 • zabudowaną budynkiem przychodni, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, stanowiącą własność spółki Intermed,
 • zabudowaną budynkiem ZOL, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 275 o powierzchni 0,0594 ha , stanowiącą własność Powiatu i pozostającą w użyczeniu ZOL i Szpitala,

zasadne jest przekazanie go właścicielom tychże nieruchomości w częściach proporcjonalnych do udziału w korzystaniu z węzła (ciepła woda i ogrzewanie).

Powiatu Gryfińskiego nie uwzględniono przy proporcjonalnym podziale kosztów inwestycji, ponieważ należąca obecnie do Powiatu nieruchomość oznaczona numerem działki 275 zostanie w niedługim czasie przekazana na rzecz Szpitala Powiatowego w drodze darowizny.

data opublikowania: 2007-06-19 14:34:39
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19 14:34:39

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.