Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 170/2007 z dnia 2007-06-25

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz. U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę -76.560,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 76.560,00zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 76.560,00zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116.560,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 40.000,00 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 40.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 76.560,00 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 76.560,00zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 758 - Różne rozliczenia - 40.000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 40.000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE
  Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 233/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym została zwiększona dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 76.560 zł, w związku z reorganizacją Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego,
 2. postanowieniem Zarządu Powiatu, zgodnie z którym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 40.000 zł - remont sanitariatów i pokoi w internacie w Chojnie w związku z przejściową relokacją wychowanków Domu Dziecka w Binowie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-28 08:34:42
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:34:42

Strona odwiedzona 914 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.