Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 162/2007 z dnia 2007-06-25

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Na podstawie art.18 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542) Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie przeniesienia z dniem 1 września 2007 r. Pani Agnieszki Bylewskiej, nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie na stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Gryfińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Przeniesienia dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył stosowny wniosek w tej sprawie.

data opublikowania: 2007-06-28 08:36:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:36:25

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.