Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 164/2007 z dnia 2007-06-25

w sprawie niezatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 137, poz. 1304; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273) w związku z § 12 zał. nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie zatwierdza się arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie do sporządzenia arkusza organizacji roku szkolnego 2007/2008, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz uchwałą Nr 75/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2007 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/ 2008

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Arkusz organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie został sporządzony niezgodnie z uchwałą Nr 75/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2007 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/ 2008, który dla ww. szkoły został ustalony w następujący sposób:

 1. oddział informatyczny - 32 uczniów
 2. oddział humanistyczno-artystyczny - 32 uczniów
 3. oddział europejsko-lingwistyczny - 32 uczniów
 4. oddział ogólny - 32 uczniów
 5. oddział dwujęzyczny (klasa 0) - 30 uczniów

Zgodnie z powyższym w arkuszu organizacji powinno znaleźć się odpowiednio:

 1. klas 0 - 1
 2. klas I - 5 (jest 6 - dodatkowa klasa biologiczno-chemiczna)
 3. klas II - 4
 4. klas III - 6

Razem powinno być 16 oddziałów. Dyrektor w arkuszu organizacji zaplanował 17 oddziałów, w tym klas pierwszych 6, co daje dodatkowo 43,87 godziny tygodniowo.

W związku w tym podjęcie uchwały o niezatwierdzeniu arkusza organizacji jest uzasadnione.

data opublikowania: 2007-06-28 08:37:55
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:37:55

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.