Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

36 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 171/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) oraz Uchwały Nr IX/106/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr IX/106/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian dokonanych Uchwałą Nr IX/106/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 1.550,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Binowie. Zwiększenie wynika z wpłaty darowizny przez osoby fizyczne na rzecz wychowanków, która zostanie przeznaczona na sport, rekreację i kulturę dla wychowanków.
 2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 5.100,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zwiększenie dochodów wynika z wpłat za wyżywienie w związku z pobytem uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dniach 01-02 maja 2007 r. i przeznaczone zostanie na zakup produktów, pościeli oraz koszt obsługi.
 3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 299.823,00 zł (I i II rata dotacji) na podstawie Uchwały Nr 25/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gryfińskiemu na dofinansowanie zadania "Badanie wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim w roku 2007" z przeznaczeniem na następujące zadania: "Badania Odry i jej dopływów, Płoni, Krzewnej oraz dopływu ze Starego Czarnowa (dopływ z jeziora Zaborsko)" - 51.707,00 zł, "Badania jezior Morzycka, Bydgoszcz" - 36.371,00 zł, "Pomiary ciągłe jakości wód Odry na stacji wodnej w Widuchowej" - 131.033,00 zł, "Pomiary automatyczne zanieczyszczenia powietrza na stacji w Widuchowej" - 80.712,00 zł
 4. Zwiększenie dochodów oraz wydatków zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o kwotę 42.700,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 07.11.2005 r. z Gminą Mieszkowice w sprawie współfinansowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę dróg powiatowych tj. ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-29 13:12:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29 13:12:57

Strona odwiedzona 881 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.