Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

36 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 172/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 151/1007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie prognozowanych dochodów budżetu powiatu oraz wielkości wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Zarządu powiatu Nr 171/2007 z dnia 28.06.2007 r. dotyczącą:
  1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 1.550,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Binowie. Zwiększenie wynika z wpłaty darowizny przez osoby fizyczne na rzecz wychowanków, która zostanie przeznaczona na sport, rekreację i kulturę dla wychowanków.
  2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 5.100,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zwiększenie dochodów wynika z wpłat za wyżywienie w związku z pobytem uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dniach 01-02 maja 2007 r. i przeznaczone zostanie na zakup produktów, pościeli oraz koszt obsługi.
  3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 299.823,00 zł (I i II rata dotacji) na podstawie Uchwały Nr 25/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gryfińskiemu na dofinansowanie zadania "Badanie wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim w roku 2007" z przeznaczeniem na następujące zadania: "Badania Odry i jej dopływów, Płoni, Krzewnej oraz dopływu ze Starego Czarnowa (dopływ z jeziora Zaborsko)" - 51.707,00 zł, "Badania jezior Morzycka, Bydgoszcz" - 36.371,00 zł, "Pomiary ciągłe jakości wód Odry na stacji wodnej w Widuchowej" - 131.033,00 zł, "Pomiary automatyczne zanieczyszczenia powietrza na stacji w Widuchowej" - 80.712,00 zł
  4. Zwiększenie dochodów oraz wydatków zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o kwotę 42.700,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 07.11.2005 r. z Gminą Mieszkowice w sprawie współfinansowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę dróg powiatowych tj. ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach.
 2. Uchwałą Zarządu Nr 170/2007 z dnia 25.06. 2007 r. dotyczącą:
  1. zwiększenia wydatków o kwotę 76.560,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 233/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym została zwiększona dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po o kwotę 76.560 zł, w związku z reorganizacją Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego,
  2. postanowienia Zarządu Powiatu, zgodnie z którym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 40.000 zł - remont sanitariatów i pokoi w internacie w Chojnie w związku z przejściową relokacją wychowanków Domu Dziecka w Binowie.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - zmniejszenie kwoty transzy w m-cu grudniu 2007 r. o 58.000 zł, a zwiększenie transz w m-cu - czerwiec-29.000 zł, oraz lipiec- 29.000 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-29 13:12:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29 13:12:57

Strona odwiedzona 815 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.