Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

37 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 183/2007 z dnia 2007-07-03

w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję doraźną ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie w składzie:

 1. Arkadiusz Durma - Przewodniczący
 2. Marcin Wypchło - Członek
 3. Zdzisław Skrycki - Członek
 4. Stanisław Padoł - Członek
§ 2

Do zadań komisji, o której mowa w § 1 należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny mienia ruchomego, które należało do zlikwidowanej jednostki i jego klasyfikacji wg kierunków dalszego zagospodarowania (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, dzierżawa, likwidacja i in.),
 2. przedkładanie Zarządowi Powiatu opinii, informacji i projektów uchwał w zakresie kierunków rozdysponowania mienia ruchomego po byłym PZD w Gryfinie,
 3. organizacja zbycia składników majątkowych w wybranych i zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu formach rozdysponowania,
 4. przygotowanie i przeprowadzenie procedur sprzedażowych mienia ruchomego, nieodpłatnego przekazania i likwidacyjnych. Powołana komisja pełni także funkcję komisji przetargowej przy sprzedaży mienia i likwidacyjnej przy jego likwidacji,
 5. dokonanie szacunku cen wywoławczych poszczególnych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży i ich przedłożenie Zarządowi Powiatu do akceptacji wraz z propozycją wyboru trybu sprzedaży mienia,
 6. wyodrębnienie składników, których sprzedaż jest ekonomicznie nieuzasadniona i przedstawienie Zarządowi propozycji ich zagospodarowania oraz jego dokonanie za zgodą Zarządu,
 7. wyodrębnienie składników nie podlegających sprzedaży oraz dalszemu przekazaniu, w związku z utratą przez składniki wartości użytkowej, ich złym stanem technicznym, uszkodzeniem i dokonanie za zgodą Zarządu ich likwidacji (przekazania do likwidacji),
 8. wykonanie innych czynności poleconych przez Zarząd Powiatu w zakresie działania komisji.
§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu w wyniku zakończenia działań do których została powołana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie zachodzi konieczność zagospodarowania mienia ruchomego jednostki. Mając na uwadze dużą różnorodność mienia ruchomego oraz możliwe kierunki jego zagospodarowania należy powołać komisję, której zadaniem będzie organizacja zbycia majątku w zaakceptowanych przez Zarządu Powiatu formach.

data opublikowania: 2007-07-05 09:13:17
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 09:13:17

Strona odwiedzona 867 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.