Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

37 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 186/2007 z dnia 2007-07-06

w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1542 ze zm.)oraz art. 44, ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z § 5 Uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Panu Jerzemu Herwartowi obowiązki likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z dniem 7 lipca 2007 roku.,

§ 2

Do zadań likwidatora należy, w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zakładu w czasie likwidacji,
 2. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
 3. określenie wartości rynkowej mienia ruchomego,
 4. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,
 5. przeprowadzenie przetargu na dzierżawę nieruchomości i wyposażenia Zakładu,
 6. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu likwidacji oraz czynności wynikających z przepisów o rachunkowości,
 7. dokonanie archiwizacji dokumentacji.
 8. uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu,
 9. zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
 10. zakończenie prowadzenia działalności medycznej,
 11. podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem wierzycieli Zakładu,
 12. spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
§ 3

Warunki wynagrodzenia oraz obowiązki zostaną określone w odrębnej umowie cywilno-prawnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2007 r. roku Rada Powiatu w Gryfinie podjęła decyzję o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zgodnie z zapisem § 5 Uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie konieczne jest powołania likwidatora Zakładu.

data opublikowania: 2007-07-09 15:31:37
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-13 10:54:21

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.