Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

37 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 189/2007 z dnia 2007-07-06

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320), Uchwały Nr 792/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które zlecane będą organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność w zakresie pomocy społecznej; Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji od dnia 1 stycznia 2008 r. przez podmioty uprawnione.
 2. Ogłoszenie w sprawie konkursu, o którym mowa w pkt 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
  1. załącznik nr 1 - publikowany w BIP oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń,
  2. załącznik nr 2 - do publikacji w prasie.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE
 1. Dnia 10 listopada 2004 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej podmiotom uprawnionym,
 2. Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania:
  1. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 3. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
 4. Organ planujący zlecanie realizacji zadań podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni,
 5. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w odpowiednim źródle, jest nim Biuletyn Informacji Publicznej, a ponadto dziennik ogólnopolski lub lokalny oraz tablica ogłoszeń organu administracji publicznej,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-09 15:34:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 15:34:56

Strona odwiedzona 899 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.