Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 201/2007 z dnia 2007-07-19

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i pkt 2, oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587)) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710 - Działalność usługowa - 4.000,00 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 4.000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 108.728,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych :
  • dział 750- Administracja publiczna - 100.000,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 100.000,00zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.728,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 4.728,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710 - Działalność usługowa - 4.000,00 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 4.000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 104.728,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758- Różne rozliczenia - 100.000,00 zł
   • rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 100.000,00zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.728,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 4.728,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonuje się:

 1. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 273/2007 z dnia 3 lipca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w wysokości 4.000 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
 2. na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zgodnie z którym zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3.350,10 zł, oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 1.377,90 zł, natomiast zmniejszono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 4.728,00 zł. Zmiany dotyczą projektu stypendialnego pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III" - zwiększeniu uległa stawka miesięczna stypendium dla każdego ucznia (zwiększona została stawka z 71,90 zł do 94,13 zł w wyniku zmiany liczby beneficjentów z 690 na 568).
 3. na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się z rezerwy ogólnej wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Wydziału Komunikacji i Transportu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-20 08:25:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 08:25:49

Strona odwiedzona 862 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.