Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 202/2007 z dnia 2007-07-19

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 151/1007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 200/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r, w związku z którą zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 150.000 zł, natomiast zmniejszono rezerwę przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie o kwotę 150.000 zł.
 2. Uchwałą Nr 201/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r., stosownie do której:
  1. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 273/2007 z dnia 3 lipca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok , zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w wysokości 4.000 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
  2. na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zgodnie z którym zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3.350,10 zł, oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 1.377,90 zł, natomiast zmniejszono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 4.728,00 zł. Zmiany dotyczą projektu stypendialnego pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III" - zwiększeniu uległa stawka miesięczna stypendium dla każdego ucznia (zwiększona została stawka z 71,90 zł do 94,13 zł w wyniku zmiany liczby beneficjentów z 690 na 568).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-20 08:25:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 08:25:49

Strona odwiedzona 835 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.