Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 203/2007 z dnia 2007-07-19

w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/1 o pow. 160 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w wysokości 1 700,00 zł.
 2. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/115/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. nieruchomość oznaczona numerem działki 162/1 o pow. 160 m2, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, została przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.

Stosownie do art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego w listopadzie 2006r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 480 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest określenie ceny nieruchomości na poziomie wyższym niż jej wartość, powiększonej o koszty przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/1 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiada ona użytek dr - drogi. Ze sporządzonej wyceny szacunkowej wynika, że zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna działka 162/1 oznaczona jest w części jako tereny budowlane a w części jako rolne, działka jest położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Ponadto działka 162/1 sprzedawana jest w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

W związku z powyższym, ustalona cena wywoławcza, powinna zostać powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2007-07-20 08:29:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 08:29:43

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.